Marťanská kronika

Z EkzamenoWiki
Přejít na: navigace, hledání


Český jazyk
Literární dílo (rozbor)
Titul Marťanská kronika
Literární období literatura 20. století
Literární druh epika
Autor Ray Bradbury
Literární žánr cyklus vědeckofantastických povídek
První vydání 1950
První české vydání 1959 (Mladá fronta)
Kanonické vydání 2010, Baronet, Jarmila Emmerová


Děj[editovat]

 • Raketové léto – leden 1999 – raketa vygeneruje tolik tepla, že se v Ohiu během zimy dočasně oteplí a veškerý sníh roztaje
 • Ylla – únor 1999 – marťanští manželé K spolu již nejsou šťastni a chovají se vůči sobě spíše lhostejně. Ylle K se začnou zdát sny, v nichž vidí na povrchu Marsu přistávat raketu, ze které vystoupí dva lidé. Také si začne bezděčně zpívat pozemské písně. Ylla K její vize očividně popuzují a přemluví ji k výletu do města v kočáru taženém ohnivými ptáky. Během cesty jí také navrhne delší cestu do Modrých hor, to však Ylla rezolutně odmítne. Další noc se jí opět zdá o přistání rakety, ke kterému má podle snu dojít ten den odpoledne v Zeleném údolí. V tomto snu ji navíc jeden člen posádky políbí. Ylla její sen dosti popudí, a když chce Ylla jít ven, zadrží ji doma s odůvodněním, že má přijít na návštěvu doktor Nille. Na její naléhání však alespoň přislíbí, že bude celé odpoledne doma s ní. Večer Yll vyjde ven se zbraní vrhající jedovaté včely, aby si prý zalovil než dorazí doktor Nille. Yelle rozechvěle čeká doma, až slyší silný zvuk motorů a dva výstřely. Yll se poté vrací domů a řekne Ylle, že si spletl den, a že doktor Nille ten večer nepřijde.
 • Letní noc – srpen 1999 – po celém Marsu si začnou Marťané prozpěvovat pozemské písně a hrát pozemskou hudbu
 • Pozemšťani – srpen 1999 – za paní Ttt přijdou čtyři členové druhé výpravy na Mars, kteří jí oznámí, že přiletěli ze Země. Paní Ttt není jejich návštěvou příliš nadšena, na jejich poznámky pouze podotkne, že správný název pro Mars je Tyrr. Když poté členové výpravy chtějí mluvit s panem Ttt, řekne jim, že má moc práce, a že mají jít za panem Aaa. Pan Aaa považuje počínání pana Ttt za vysoce nezdvořilé a telefonicky jej vyzve na souboj. Pak pošle pozemskou výpravu za panem Iii. Po cestě kapitán hovoří s dívkou, která příběhem jeho výpravy také není nijak překvapena a pouze mu doporučí navštívit pana Iii. Iii dá kapitánovi podepsat formulář, předá mu klíč od Ústavu, ve kterém mu přislíbí nocleh a řekne mu, že za ním ráno pošle pana Xxx. Pozemská výprava jde na určené místo, kde je jejich příchod konečně oslaven, což posádku potěší. Jejich potěšení je však brzy zkaleno skutečností, že řada zde přítomných Marťanů o sobě též začne tvrdit, že pochází ze Země. Kapitán si nakonec uvědomí, že se svou posádkou skončil v blázinci. V noci lidé pozorují, jak u ostatních chovanců dochází k fantastickým přeměnám, které jsou telepaticky vsugerovaným obrazem jejich poruchy a obávají se, že prokázat pravdivost jejich příběhu bude složité. Ráno posádku navštíví pan Xxx, který oznámí, že jedinou možnou léčbou je eutanazie. Za skutečného navíc považuje pouze kapitána, o zbývajících členech posádky si myslí, že jsou jen halucinacemi. Ani prohlídka rakety jej nepřesvědčí o pravdivosti kapitánových slov a proto jej, a posléze i ostatní členy posádky, zabije. Když raketa po tomto zásahu nezmizí, domnívá se, že se u něj též projevila duševní porucha, a spáchá sebevraždu. Raketa je nakonec obyvateli nedalekého města prodána do starého železa.
 • Řádný občan – březen 2000 – muž jménem Pritchard se dožaduje místa v raketě třetí expedice na Mars, neboť se domnívá, že na Zemi záhy vypukne atomová válka
 • Třetí expedice – duben 2000 – raketa třetí výpravy s šestnácti členy posádky přistane na Marsu, kde k všeobecnému údivu nachází městečko postavené v dokonale pozemském stylu. Většina mužů z posádky považuje městečko za zcela bezpečné, své obavy neskrývá jen osmdesátiletý kapitán. Nakonec se spolu s dalšími dvěma členy posádky vydá na průzkum. Jeden z nich rozvíjí teorii, že městečko bylo postaveno dřívějšími výpravami na Mars, které měly tajně začít už před první světovou válkou. Žena žijící v jednom z domků posádce sdělí, že městečko se má jmenovat Green Bluff a nacházet se v Illinois, a že dle místního času je rok 1926. Po tomto prohlášení se začnou členové posádky domnívat, že se raketa nějak přenesla na minulou Zemi, nebo že si lidé přicestovavší na Mars ze Země kvůli stesku po domově začali namlouvat, že jsou stále na Zemi. Jeden ze členů posádky, Lustig, pak spatří své prarodiče, kteří tvrdí, že žijí na Marsu od doby, co umřeli. Postupně všichni členové posádky potkávají své zemřelé blízké a odcházejí s nimi do jejich domovů. Nakonec i kapitán Beck potkává svého bratra, otce a matku a prožije s nimi šťastné odpoledne. V noci však začne přemýšlet, jak je celá situace možná a začne být opět podezíravý. Uvažuje, že vše, co vidí, může být způsobeno telepatií zákeřných Marťanů, kteří chtějí celou posádku pobít. Pokusí se utéci, ale jeho "bratr" jej zabije. Ráno je všech šestnáct členů posádky pohřbeno.
 • ...ač bude stejně luna plát – červen 2001 – na Marsu přistane čtvrtá výprava, která zjišťuje, že Marťané vymřeli kvůli epidemii osypek dovezených ze Země. Přes zkázu kolem nich začnou členové posádky nevázaně oslavovat, veselí se příliš neúčastní jen Spender a kapitán Wilder. Když pak jeden z členů posádky, Biggs, hodí do jednoho z martských kanálů několik prázdných láhví, Spender jej do něj shodí. Když pak o incidentu hovoří s kapitánem, vysvětlí mu, že lituje zmaru martské civilizace, a že mu chování ostatních připadá neuctivé. Oslava se zatím příliš nedaří – jediný Biggs je v dobré náladě. Kapitán Wilder se jde s několika lidmi podívat do jednoho z měst, kde Biggs pozvrací jednu ze starých mozaiek, kvůli čemuž se Spender od skupiny znechuceně odpojí. O několik dní později zabije Spender Biggse a dalších pět členů posádky (včetně Cheroka, který s Marťany sympatizuje, ale odmítne se k Spenderovi přidat). Po nalezení těl zorganizuje kapitán hon. Během pronásledování zabije Spender ještě jednoho muže, a pak si s ním jde promluvit kapitán. Spender mu vyloží, že chce pozůstatky martské civilizace co nejdéle udržet neporušené, a proto chce po dobu svého života zabíjet každého, kdo na Marsu přistane. Odmítá pozemskou konzumní a násilnickou společnost a považuje Marťany za dokonalé. Kapitán jeho názory chápe, ale odmítne se k němu přidat. Spender mu i tak přislíbí, že jej jako jediného zabít nechce a prosí jej, aby se v případě jeho smrti pokusil co nejdéle zachovat martské výtvory pro archeology. Po návratu kapitána ke zbytku posádky pronásledování pokračuje. Kapitán téměř zastřelí jednoho z členů posádky, Parkhilla, který se rozeběhne za Spenderem a je svým počínáním zděšen. Chvíli doufá, že se Spederovi podaří uprchnout do skrytých tunelů, o kterých mu vyprávěl. Když Spender stále zůstává na své pozici, zastřelí jej kapitán nakonec sám. Spender je pohřben na jednom z martských hřbitovů a kapitán se rozhodne, že se pokusí mírovými prostředky dosáhnout jeho cíle. Když Parkhill později střelbou rozbíjí martské památky, vyrazí mu kapitán zuby.
 • Osadníci – srpen 2001 – na Mars postupně přicházejí další osadníci
 • Zelené ráno – prosinec 2001 – Benjamin Driscoll na Marsu aktivně sází stromy, které mají dodat do atmosféry více kyslíku. Poté co v noci zaprší, vyrostou ze všech jím zasazených semen vzrostlé stromy a vzduch je ihned dýchatelnější.
 • Kobylky – únor 2002 – na Mars přilétá velké množství raket, je zde založeno dvanáct městeček a žije zde 90.000 obyvatel.
 • Noční setkání – srpen 2002 – Tomás Gomez se na cestě z práce za zábavou zastaví u pumpy Popa, který na Mars přišel strávit stáří. Popovi se zamlouvá Mars takový, jaký je, a nemyslí si, že by se jej lidé měli snažit změnit. Po natankování Tomás chvíli pokračuje v cestě a poté se zastaví na místě, odkud má dobrý výhled na jedno z martských měst. Po chvíli spatří zvláštní vozidlo podobné brouku, ve kterém jede Marťan. Chvíli se nemohou dorozumět, pak však začne Marťan komunikovat anglicky za pomocí telepatie. Po krátké konverzaci Tomás i Marťan (který se jmenuje Muhe Ca) zjišťují, že se nemohou navzájem dotknout, začnou tedy jeden druhého považovat za přízrak. Zatímco Tomás vidí město před nimi jako ruiny, Marťan vidí živoucí město během karnevalu. Nakonec dospějí k názoru, že by Marťan mohl pocházet z minulosti a že se jejich dráhy se pouze náhodou protnuly. Poté, co se rozejdou, však svůj zážitek začnou považovat za pouhý sen.
 • Břeh – březen 2002 – zatímco první vlna přinesla na Mars spíše dobrodruhy a lidi navyklé samotě, ve druhé vlně začali na Mars přicházet běžní lidé. Jediní, kdo osídlují Mars, jsou Američané – zbylé státy nemají dostatečné prostředky pro stavbu raket a raději se chystají na válku.
 • Mezidobí – únor 2003 – města na Marsu se již začínají být prakticky totožná s těmi pozemskými
 • Muzikanti – duben 2003 – v rozpadlých martských městech plných kostí Marťanů si nyní hrají děti, požárníci však tato města postupně likvidují.
 • Má duše se vznáší ve výši – červen 2003 – černoši v Americe si potají postavili rakety a chtějí se organizovaně přesunout na Mars. To popudí rasistického Samuela Teece, který se rozhodne alespoň zabránit v odchodu svému zaměstnanci Belterovi, který mu dluží padesát dolarů. Belter slibuje, že mu je pošle z Marsu, na což ovšem Teece nehodlá přistoupit, navíc Belterovi tvrdí, že jejich rakety určitě vybuchnou, a že na Marsu žijí příšerné obludy. Beltera Teecovy výhrůžky nijak neznepokojí a na jeho dluh se složí pětadvacet jiných černochů. Poté, co Belter odejde, začne Teece alespoň pokřikovat na procházející černochy, že zahynou až jejich raketa vybuchne. Když už prakticky všichni černoši odejdou, přijde Teecovi jeho další zaměstnanec Silly vrátit kolo. Když však chce odejít za ostatními, Teece mu předloží smlouvu, podle které u něj musí dál pracovat. Silla prohlásí, že je smlouva zfalšována. Teece mu dovolí odejít až poté, co se za něj postaví většina přítomných obyvatel městečka. Když Silly odjíždí, připomene Teecovi, že už nebude moci po nocích s ozbrojenými muži věšet náhodně vybrané černochy, což Teece silně popudí. Rozhodne se Sillyho pronásledovat a zabít jej, po cestě však začne autem ničit věci, které černoši zanechali po cestě, a tak havaruje. Večer rakety černochů úspěšně odstartují ze Země.
 • Nová jména – 2004-2005 – lidé při budování své infrastruktury na Marsu postupně ničí martské památky a přejmenovávají zdejší místa podle pozemských zvyklostí. Po čase začnou na Mars přilétat i byrokraté a politici ze Země, kteří zde chtějí zavést pořádky odpovídající jejich představám.
 • Usher II – duben 2005 – boháč a milovník fantastické literatury William Stendahl si nechá postavit přesnou kopii domu Usherů. Stendahl je silně roztrpčen zákony, kterými byla zakázána velká část uměleckých děl a které vedly k Velkému ohni roku 1975, při kterém byla zničena velká část kulturního dědictví. Jediným povoleným uměleckým směrem je realismus. K domu Usherů brzy přilétá pan Garret, zaměstnanec Ústavu pro výzkum morálních podmínek, který vydá rozhodnutí o demolici budovy. Stendahl pozve Garreta na prohlídku domu, během které jej zabije robotická opice. Stendahl se svým spolupracovníkem Pikesem pak zpět do Ústavu vyšlou robotickou kopii pana Garreta, která jim má získat čas. Tělo skutečného Garreta pak vloží do pece. Na večer Stendahl do domu Usherů pozve mnoho významných politiků a dalších hostů, kteří prosazovali zákaz fantastické literatury. Pokoje, v nichž se koná večírek, jsou zařízeny podle pokojů z povídky Maska červené smrti a obsahují mnoho robotů podobajících se různým fantastickým bytostem. Během večírku Pikes Stendahlovi oznámí, že Garret poslal místo sebe robota. Oba se však shodnou, že by Garret neměl rozeznat rozdíl mezi robotem, kterého vyslal, a tím, který se mu vrátil. Po chvíli na místo dorazí skutečný pan Garret, který je svědkem smrti několika hostů. Všichni se však domnívají, že zabíjeni jsou pouze roboti, kteří jsou zdařilými kopiemi dotyčných osob. Stendahl nakonec odvede Garreta do sklepa, kde mu slíbí ukázat smrt jeho dvojníka a sud vína amontilladského. Garret kvůli svým nedostatečné znalosti literatury jeho narážku nepochopí, a proto je Stendahlem zazděn. Poté Stendahl s Pikesem dům zdemolují podle Poeovy povídky a odletí v připravené helikoptéře.
 • Staří – srpen 2005 – na Mars už přicházejí i staří lidé
 • Marťan – září 2005 – Saul a Anna LaFargovi se společně přestěhují na Mars, stále se však vyrovnávají se ztrátou svého syna, Toma. Ten jednoho dne přijde k nim domů, přičemž si Saul uvědomí, že se pravděpodobně jedná o jednoho z Marťanů. Chvíli spolu spokojeně žijí, pak však Anna donutí Toma proti jeho vůli jet do města. Při tlačenici se jim Tom ztratí, Anna však přesvědčí Saula, že na ně jistě počká u lodi, a zavleče jej do biografu. Večer Tom u loďky není, a tak jej Saul jde hledat. Doví se, že se náhle našla před měsícem zmizelá Lavinie a dojde mu, že se v ní Marťan proměnil. Jde tedy k domu, kde bydlí její rodina a nakonec se mu podaří přemluvit Marťana, aby se proměnil zpět v Toma. Na cestě k lodi se však od něj oddělí, takže Marťan kvůli potkávaným lidem několikrát metamorfuje. Postupně jej začne pronásledovat dav lidí, kteří v něm někoho poznávají. Nakonec se dav seskupí kolem něj, což vede k velkému množství rychlých přeměn, které Marťana zabijí.
 • Brašnářství – listopad 2005 – majitel brašnářství se baví s panem Peregrinem o válce začínající na Zemi. Pan Peregrine předpokládá, že se valná většina lidí žijících na Marsu vrátí kvůli válce zpět domů.
 • Mrtvá sezóna – listopad 2005 – Sam Parkhill (člen čtvrté výpravy) si se svou ženou Elmou otevře na Marsu párkařství, které má dle plánů na rozvoj Marsu stát na strategickém místě. Jeho žena vzpomíná na kapitána Wildera, který byl kvůli svým netradičním názorům na Mars vyslán na expedici na Jupiter. Sama poté navštíví Marťan, který mu chce předat důležitou zprávu. Sam jej však v panice zastřelí, neboť se domnívá, že má zbraň. Ke stánku se začne blížit dvanáct martských pouštních lodích, před kterými se Sam rozhodne utéci v dopravním prostředku stejného typu, který získal v dražbě. Po cestě zastřelí martskou dívku, která se dostane na jeho loď a sdělí mu, že pro něj Marťané mají důležitou zprávu, a že přichází v míru. Během pronásledování pak zničí jednu z pouštních lodí a zabije tak celou její posádku. Když však pozná, že jsou Marťané v přesile, zastaví. Ti mu řeknou, aby se vrátil ke svému stánku a předají mu darovací listiny převádějící na něj polovinu půdy Marsu. V noci vyjde nad obzor Země, na které jsou patrné stopy jaderné války. Tím období kolonizace Marsu končí.
 • Pozorovatelé – listopad 2005 – všichni obyvatelé Marsu sledují, jak je při obřím výbuchu zničena Austrálie. Valná většina lidí se rozhodne vrátit se na Zemi.
 • Mlčící města – prosinec 2005 – Walter Gripp rýžoval zlato v horách, a proto si nepovšiml hromadného odchodu lidí z Marsu. Po nějakém čase uslyší v jednom z domů zvonit telefon, který však nestihne vzít. Předpokládá však, že patrně volala nějaká žena, co zůstala na Marsu, a proto začne sám obvolávat místa, kde by se podle něj mohla nacházet. Nakonec se jí dovolá do salónu krásy v New Texas City a zjistí, že se jmenuje Genevieva Selsorová, spojení je však brzy přerušeno. Okamžitě jede do New Texas City, ale zjistí, že tam Salsorová už není. Nakonec ji nalezne v Marlin Village, ze které vyjel. Zjistí však, že Selsorová je obézní a tupá, takže před ní nakonec uteče.
 • Dlouhá léta – duben 2026 – k domku Hathawaye ze čtvrté expedice přilétá raketa kapitána Wildera vracející se z Jupitera. Wilder Hathawayovi oznámí, že kromě něj a jeho rodiny je na Marsu naživu jen Walter Gripp, který se však nechce vrátit na Zemi. Během oslavy členů posádky Wilderovy rakety s Hathawayovou rodinou Hathaway zemře. Ukáže se, že během jeho osamělého života na Marsu všichni ostatní členové jeho rodiny zemřeli, a proto si vytvořil jejich robotické kopie. Jeden ze členů Wilderovy posádky, Williams, chce roboty zničit, ale po bližším setkání s nimi své úmysly změní. Nakonec Wilderova raketa odlétá a nechává Hathwayem vytvořené roboty žít na Marsu.
 • Přijdou vlahé deště – srpen 2026 – automatizovaný dům na Zemi nadále spolehlivě plní své denní úkoly, i když byli jeho obyvatelé již před dlouhým časem zabiti výbuchem bomby. Přežil pouze jejich pes, který však později také zemřel. Dům je nakonec zničen při požáru způsobeném bouřkou.
 • Výlet na milión let – říjen 2026 – pětičlenná rodina Thomasů odcestuje ve své malé raketě na Mars. Mladší dva synové – Michael a Robert – jsou zcela zaujati Marsem a jediný Timothy má pochybnosti o skutečném cíli jejich výletu. Otec William se pokusí na svém rádiu naladit pozemské vysílání a když nic není slyšet, vyhodí do povětří raketu, ve které přiletěli. Rodina si pak vybere jedno z martských měst, ve kterém se zabydlí. William pak svým synům vysvětlí, že život na Zemi téměř určitě zanikl, a že jediným obyvatelným místem je nyní Mars. Doufá také, že na Mars dorazí i rodina Berta Edwarse, se kterým odlet ze Země plánoval. Večer pak své rodině vysvětlí, že se již dlouho obával, že vědecký pokrok předběhl vývoj lidské morálky. Domnívá se, že by lidé, kterým se podařilo utéct ze Země, měli začít na Marsu znovu nezatíženi lidskými chybami. William poté ukáže celé rodině Marťany – jejich vlastní odraz ve vodě.

Maturitní úkoly[editovat]

 • Téma – lidská arogance a morální nevyspělost
 • Motivy – válka, Mars, mimozemský život,
 • Časoprostor – většina povídek se odehrává na Marsu, jedna na Zemi, časově v letech 1999-2026 (v upraveném vydání 2030-2057), záběr díla – desetiletí
 • Kompoziční výstavba - chronologický postup, děleno na jednotlivé povídky a dále odstavce a věty
 • Literární druh – epika, literární žánr – na pomezí mezi sbírkou povídek a epizodickým dystopickým fantasy (vědeckofantastickým) románem
 • Vypravěč – er-forma, vševědoucí
 • Postavy
  • Ylla – Marťanka – mírná, milá, empatická
  • Yll – Marťan – žárlivý, bezohledný
  • Spender – samotářský, přemýšlivý, xenofilní, ve svých názorech poněkud radikální
  • Wilder – chápavý, zodpovědný, laskavý, též přemýšlivý
  • Biggs – jednoduchý, bezohledný
  • Teece - rasistický, krutý
  • Stendahl – pomstychtivý, ve svých názorech radikální
  • Parkhill – bojácný, bezohledný, zlostný
  • Timothy – inteligentní, citlivý
 • Vyprávěcí techniky – pásmo vypravěče, přímá řeč (nejčastěji dialog, příležitostně i monolog), slohové postupy – uplatňují se slohové postupy vyprávěcí, popisný, do určité míry i informační a úvahový
 • Jazykové prostředky – zejména spisovný jazyk, v dialozích pak i hovorová slova
 • Kontext autorovy tvorby a informace o autorovi
  • 1920-2012
  • Narodil se v Illinois rodičům pocházejícím ze Švédska. Jeho dědeček i pradědeček byli vydavatelé novin. V mládí se seznámil s díly Herberta George Wellse, Julese Verna a Edgara Rice Burroughse. Byl nadšeným kouzelníkem, nakonec se však dal na dráhu spisovatele. Během jeho dětství se jeho rodina několikrát přestěhovala, až se v jeho třinácti letech usadila v Los Angeles. Zde dostudoval střední školu, na univerzitě však z finančních důvodů nestudoval. Místo toho dlouhodobě navštěvoval různé knihovny. Začal také navštěvovat Los Angeles Science Fiction Society, kde se seznámil s několika dalšími autory vědeckofantastické literatury. Sám Bradbury za jediný svůj vědeckofantastický román považoval 451 stupňů Fahrenheita, Marťanskou kroniku označil za fantasy. Kromě hororových, fantastických a vědeckofantastických děl psal také detektivky.
  • Dílo
   • 451 stupňů Fahrenheita – román popisující diktaturu podporující u občanů povrchní způsob zábavy oproti knihám, které jsou zakázané a jsou aktivně páleny.
   • Pampeliškové víno – částečně autobiografický román o dospívání chlapce žijícího na maloměstě
   • Tudy přijde něco zlého – mysteriózní horor o dvou chlapcích, kteří čelí temnému cirkusu pana Darka, který usiluje o zotročení obyvatel fiktivního městečka Green Town
   • Temný karneval – sbírka hororových povídek inspirována dílem Edgara Allana Poea
   • R jako raketa – sbírka povídek
   • V českém prostředí pak vyšla např. obsáhlá sbírka Kaleidoskop zahrnující povídky vybrané významnou překladatelkou Bradburyho – Jarmilou Emmerovou
 • Literární a obecně kulturní kontext
  • Dílo bylo psáno za Studené války, během které panovaly obavy z bezprostředně hrozícího globálního jaderného konfliktu. Většina povídek z knihy byla vydána nejprve časopisecky a byly sepisovány v letech 1945-1950.
  • Dystopická (antiutopická) literatura upozorňující na hrozby, kterým čelí (či by mohla čelit) lidská civilizace, zejména na hrůzy totality
  • Významní / související autoři
   • Jules Verne (Francie, 1828-1905)
    • Ze Země na Měsíc – popis výpravy k Měsíci uskutečněné v projektilu vystřeleném z obřího děla Kolumbiada
    • Dvacet tisíc mil pod mořem – příběh o putování ponorky Nautilus pod velením záhadného kapitána Nema
   • Herbert George Wells (Spojené království, 1866-1946)
    • Stroj času – román o muži, který se přenese do vzdálené budoucnosti, kdy na Zemi žijí dvě rasy – Eloánové a Morloci. Morloci Eloány zásobují a umožňují jim tak bezpracný život, současně si však mezi nimi v noci vybírají oběti k lidožravým hostinám.
    • Ostrov doktora Moreaua – vědeckofantastický román o doktorovi experimentujícím s proměnou zvířat v lidi
    • Válka světů – román popisující invazi marťanů do Anglie
   • Edgar Rice Burroughs (Spojené státy, 1875-1950)
    • Cykus o Tarzanovi – příběh dítěte z vysoce postavené rodiny vychovávaného po smrti jeho rodičů v Africe opicí
    • Cyklus o Barosoomu – cyklus románů odehrávajících se na Marsu, kam je hlavní hrdina John Carter záhadným způsobem přenesen. Díky zdejší nižší gravitaci je výrazně silnější než místní obyvatelé a nakonec se stane pánem celé planety.
    • Cyklus o Pellucidaru – série románů o světě Pellucidar, který leží na vnitřním povrchu Zeměkoule a je zahříván zemským jádrem. Vyspělá rasa ptakoještěrů nutí zde žijící lidi k otrocké práci.
    • Cyklus o Amtoru – série románů odehrávající se na Venuši
   • Karel Čapek (Česko[pozn. 1], 1890-1938)
    • R.U.R. – divadelní hra o společnosti vyrábějící roboty, kteří jsou nejprve velmocemi zneužiti k válčení a poté se obrátí proti lidstvua
    • Továrna na absolutno – román, ve kterém lidstvo objeví nevyčerpatelný zdroj energie, při jehož používání se však současně uvolňuje i "absolutno" působící radikalizaci lidí. Nakonec propuká válka, po které si lidé uvědomí příčinu celé situace a veškerá zařízení vyrábějící "absolutno" jsou zničena.
    • Krakatit – hlavní hrdina inženýr Prokop objeví novou, vysoce účinnou trhavinu (Krakatit). Jeho přítel Tomeš od něj vyzví veškeré podrobnosti a rozhodne se vynález komerčně využít. Prokop se jej pokouší zastavit a nakonec je Tomeš zabit při výbuchu továrny a města, v němž se nacházela.
    • Válka s mloky – dystopický román o boji lidstva s inteligentními živočichy, mloky
    • Bílá nemoc – diktátor, Maršál, chce rozpoutat dobyvačnou válku, která má jeho zemi přinést slávu. V zemi však propukne epidemie smrtelné bílé nemoci, na kterou lékař Galén nachází lék. Vydíráním mocnářů se pak pokouší zažehnat hrozící konflikt. Maršál, který také onemocní, nakonec na jeho podmínky přistupuje a rozhodne se budovat mír, Galéna však na cestě k Maršálovi zabije zfanatizovaný dav.
   • Aldous Leonard Huxley (Spojené království, 1894-1963)
    • Konec civilizace (Překrásný nový svět) – román popisující vysoce konzumní společnost založenou na predeterminaci lidí k určité třídě a práci. Dílo je vnímáno jako částečný protiklad románu 1984 (ideologie popisované společnosti je silně kapitalistická a založená na konzumu a nevázanosti).
   • George Orwell (Spojené království, 1903-1950)
    • Farma zvířat – román alegoricky popisující Stalinovu diktaturu v Sovětském svazu. Na farmě proběhne revoluce spočívající ve vyhnání lidí, původně celkem liberální politický systém se však brzy zvrhne ve tvrdou diktaturu.
    • 1984 – román o totalitní společnosti, v níž neexistuje právo na soukromí
   • William Golding (Spojené království, 1911-1993)
    • Pán much – alegorický příběh o skupině chlapců ztroskotavších na opuštěném ostrově, kteří se pokouší vybudovat demokratickou společnost. Pod vlivem manipulativního Jacka se však její řád začíná rozpadat a společenství neodvratně spěje k jeho osobní diktatuře.

Poznámky[editovat]

 1. Užívány jsou současné názvy daných území